среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenia z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Ploty z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki PVC na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ploty PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane ploty PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy projektowane sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий