среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż kamienie ogrodzenie te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało bieg��ym ślipiem trudno je rozróżnić.

Chociaż głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż czasami mało wprawnym ślepiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym kolorystykom, trywialnej obróbce a także względnie atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź od razu ociosuje, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz wysyła do miejsca budowy balaski z PCV na plot i furtę ze sztachet. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak sklejony lepiszczem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam również inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się barwa głazów na sztacheta Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa, przybierają one wtenczas rozmaite odcienie czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak wielkich złóż kroi się najogromniejsze bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno też ciąć na sześciany o równych kształtach, stosowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Można także je rozdzielać przy asyście specjalnych klinów a także dłut na małe, nietypowych kształtów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztacheta z PCV z Skwierzyny stosuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe z nagromadzonych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż a także ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na balustrady plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa. Nadają się jednak po największej części do stosowania wewnątrz, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej nadają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu ogrodu oraz naszych upodobań kształt kamiennych płyt może być rozmaity – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki i sztachety z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa tworzy się z głazów przeróżnego konturu, zestawionych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje z odłamków o nierównych kształtach, trzeba je właściwie łączyć tzn. tak, aby kształt każdego kolejnego łączył się z uprzednim. Żeby takie płot było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe wyrwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Płot z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu obrastają też mchem a także glonami. Można to udaremniać pokrywając pokrywę ogrodzenia albo rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą utrzymywać się mocne rysy. Sprofilowane firmy myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, ażeby głazy na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий